top of page

Privacy verklaring

Rebecca Engels (Nature Art by Rebecca) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ik registreer enkel de gegevens die nodig zijn voor mijndienstverlening. Al de door u verstrekte informatie wordt met de grootste zorg behandeld en wordt niet aan derden verstrekt als daar door u geen uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven.

 

Wat registreer ik?

 

Voor het uitvoeren van opdrachten en bestellingen, en voor les inschrijvingen, registreer ik van mijn klanten; naam (evt. bedrijfsnaam), adres, e-mailadres, telefoonnummer en de bestelling of opdracht zelf. Uw telefoonnummer wordt alleen gebruikt voor de levering of als er problemen zijn met de bestelling. Uw e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden. De persoonsgebonden gegevens sla ik voornamelijk op voor een optimale verwerking van uw bestelling. Uw geboortedatum vraag ik alleen voor statistische doeleinden en om mijn assortiment beter aan te passen aan mijn klantenbestand. De geboortedatum is echter niet verplicht en hoeft u dus niet in te vullen. Verder worden bezoeken aan de website voor statistische doeleinden geregistreerd, deze zijn niet persoonsgebonden.

Rebecca Engels registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, politieke voorkeur en dergelijke.

 

Wat doe ik met de gegevens?

 

Klantgegevens worden enkel gebruikt voor het uitvoeren van en voor communicatie over opdrachten, bestellingen en les inschrijvingen. Klantgegevens worden nooit aan derden verstrekt als dit niet noodzakelijk is voor de uitvoering van opdrachten en bestellingen. Zo moeten naam, adres en e-mailadres worden doorgegeven aan onze verzendservice MyParcel partner van vervoerder PostNL.

 

Toegang tot uw gegevens:

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. U heeft de mogelijkheid om de gegevens die u op mijn site hebt ingegeven te allen tijde op te vragen. Ga naar uw account en klik op ‘Accountgegevens’.

 

Verzoeken tot rectificatie & verwijdering:

 

U hebt het recht om alle persoonlijke informatie op de pagina ‘Mijn account’ te wijzigen. In geval van vragen over de rectificatie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u altijd contact met mij opnemen via de contactpagina. Ik zal u zo snel mogelijk antwoorden.

 

Hoe worden uw gegevens beschermd?

 

Uw gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers beschermd door firewalls en antivirussoftware.

 

ik heb technische en organisatorische maatregelen getroffen om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies en ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking.

 

Gezien de inherente kenmerken van internet kan ik de optimale beveiliging van informatie die via dit netwerk wordt uitgewisseld niet garanderen.

 

Ik streef ernaar om uw gegevens te beschermen, maar kan de absolute veiligheid van de informatie die naar mijn website wordt verzonden niet garanderen. U gaat ermee akkoord dat u uw gegevens op eigen risico verstrekt.

 

Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van privacy-instellingen en beveiligingsmaatregelen die op mijn website worden geïmplementeerd.

 

Als zodanig gaat u ermee akkoord dat de beveiliging van uw informatie eveneens uw verantwoordelijkheid is. Het is bijvoorbeeld uw plicht om uw wachtwoord geheim te houden, zodat u zich kunt aanmelden bij uw gebruikersaccount. Maak het niet bekend aan derden. Wees voorzichtig wanneer u informatie over openbare delen van de website openbaar maakt. Ze kunnen worden geraadpleegd door elke gebruiker van de website.

 

Heeft u klachten over hoe wij met uw gegevens omgaan dan mag u natuurlijk altijd een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

 

Cookies:

 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Rebecca Engels gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen mij in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van mijn diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de bezoekers. De cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Rebecca Engels geen cookies ontvangt.

Cookies zijn ongevaarlijk voor uw computer. Cookies kunnen de volgende acties absoluut niet uitvoeren: cookies kunnen geen virussen overbrengen, cookies kunnen geen gegevens van de harde schijf uitlezen. Uw e-mailadres kan door het gebruik van cookies niet gelezen worden. Er kunnen niet ongemerkt e-mails verstuurd worden. Cookies kunnen niet door andere webservers uitgelezen worden.

 

CONTACTGEGEVENS

Rebecca Engels | Nature Art by Rebecca

Vliegerweg 11

4101JK

Culemborg

Nederland

 

Versie: 25-11-2023 AVG

bottom of page